DISTANCE LEARNING JULY RESIDENTIAL TIMETABLE 2022 - JULY INTAKE

John Mulutula (Mr) CLASS
   Monday
25-Jul-22
Tuesday
26-Jul-22
Wednesday
27-Jul-22
Thursday
28-Jul-22
Friday
29-Jul-22
Saturday
30-Jul-22
Sunday
31-Jul-22
 
08:00-09:00
 
 
 
 
BMCPR313-Mass Media and Society
John Mulutula (Mr)
Lecture Room 240
 
 
 
BMCPR314-Advertising and Customer Relations
John Mulutula (Mr)
Lecture Room 230
BMCPR314-Advertising and Customer Relations
John Mulutula (Mr)
Lecture Room 230
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
BMCPR315-Marketing and Brand Management
John Mulutula (Mr)
Lecture Room 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BMCPR315-Marketing and Brand Management
John Mulutula (Mr)
Lecture Room 140
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
BMCPR411-Media Public Relations Management
John Mulutula (Mr)
Lecture Room 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
BMCPR411-Media Public Relations Management
John Mulutula (Mr)
Lecture Room 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
BMCPR313-Mass Media and Society
John Mulutula (Mr)
Lecture Room 240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.5 22-Jul-22 15:50
Cavendish University Zambia