DISTANCE LEARNING JULY RESIDENTIAL TIMETABLE 2022 - JULY INTAKE

Mwate Simwanza (Ms) CLASS
   Monday
25-Jul-22
Tuesday
26-Jul-22
Wednesday
27-Jul-22
Thursday
28-Jul-22
Friday
29-Jul-22
Saturday
30-Jul-22
Sunday
31-Jul-22
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDU312-Curriculum Studies
Mwate Simwanza (Ms)
Lecture Room 130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDU311-Guidance & Counselling Psychlogy
Mwate Simwanza (Ms)
Lecture Room 200
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
EDU122-Educational Administration & Management
Mwate Simwanza (Ms)
Online
EDU121-Educational Technologies & Digital Literancy
Mwate Simwanza (Ms)
Online
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
EDU121-Educational Technologies & Digital Literancy
Mwate Simwanza (Ms)
Online
EDU113-Sociology of Education
Lecture Room 280
Mwate Simwanza (Ms)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDU123-Development of Special Education
Mwate Simwanza (Ms)
Online
EDU312-Curriculum Studies
Mwate Simwanza (Ms)
Lecture Room 130
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
EDU122-Educational Administration & Management
Mwate Simwanza (Ms)
Online
EDU123-Development of Special Education
Mwate Simwanza (Ms)
Online
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
EDU311-Guidance & Counselling Psychlogy
Mwate Simwanza (Ms)
Lecture Room 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDU113-Sociology of Education
Lecture Room 280
Mwate Simwanza (Ms)
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.5 22-Jul-22 15:50
Cavendish University Zambia