DISTANCE LEARNING JULY RESIDENTIAL TIMETABLE 2022 - JULY INTAKE

Wamunyima Muwana (Mr) CLASS
   Monday
25-Jul-22
Tuesday
26-Jul-22
Wednesday
27-Jul-22
Thursday
28-Jul-22
Friday
29-Jul-22
Saturday
30-Jul-22
Sunday
31-Jul-22
 
08:00-09:00
 
 
 
 
BMCPR223-News Writing, Reporting and Editing
Wamunyima Muwana (Mr)
Lecture Room 270
 
 
 
BMCPR223-News Writing, Reporting and Editing
Wamunyima Muwana (Mr)
Lecture Room 270
BMCPR415-Public Affairs and Reporting
Lecture Room 160
Wamunyima Muwana (Mr)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
BMCPR212- Mass Communication concepts and processes
Wamunyima Muwana (Mr)
Lecture Room 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
BMCPR212- Mass Communication concepts and processes
Wamunyima Muwana (Mr)
Lecture Room 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
BMCPR414-Radio and TV Production
Wamunyima Muwana (Mr)
Lecture Room 160
 
 
 
BMCPR415-Public Affairs and Reporting
Lecture Room 160
Wamunyima Muwana (Mr)
BMCPR213-Introducation to Journalism and Mass Communication
Wamunyima Muwana (Mr)
Lecture Room 200
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
BMCPR414-Radio and TV Production
Wamunyima Muwana (Mr)
Lecture Room 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
BMCPR213-Introducation to Journalism and Mass Communication
Wamunyima Muwana (Mr)
Lecture Room 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.5 22-Jul-22 15:50
Cavendish University Zambia